Print Logo
پست‌های متفرقه و آموزشی ما را در تیترپلاس ببینید شنبه 3 اسفند 1398 ساعت 09:46

نیوزگرافیک چه تفاوتی با اینفوگرافیک دارد؟
گرافیک خبری چیست؟ چه کارکردی دارد؟ چه تفاوتی بین اینفوگرافیک و نیوزگرافیک وجود دارد؟ گرافیک خبری (News Graphics) در واقع تصویری از خبر است که قسمتی از رویداد یا تمام آن را نشان می‌دهد. این تصویر توسط گرافیست‌هایی که با خبر و زبان خبری آشنایی دارند و اکنون به ‌عنوان عضو تحریریه‌های بزرگ رسانه‌های خبری درآمده‌اند، ترسیم می‌شود.

شاید اساسی‌ترین تفاوت نیوزگرافیک و اینفوگرافیک به تفاوتی برمی‌گردد که میان مفهوم «خبر» و « اطلاع» وجود دارد. هر خبری را می‌توان زیرمجموعه اطلاعات دانست ولی عکس این حالت صحیح نیست؛ یعنی هر اطلاعی نمی‌تواند خبر باشد.

6406402/22/2020 9:43:16 AMhttp://edit.titrfestival.ir/Media//Image/2020/02/202002102229713872_Thum.jpg

خبر اطلاعاتی است در خصوص یک رویداد که دارای ارزش‌ها و عناصر خبری است و قابلیت ارائه و انتخاب از سوی رسانه‌ها را دارد. بنابراین مهمترین تفاوت نیوزگرافیک و اینفوگرافیک ارزش‌های خبری نهفته در نیوزگرافیک است. نیوزگرافیک درباره رویدادی اطلاعات می‌دهد که ارزش خبری دارد. نیوزگرافیک‌ها اغلب با فاصله کوتاهی از حادثه تولید و منتشر می‌شوند. در نیوزگرافیک‌ها فوریت زمانی مطرح است. هدف اصلی از تولید اینفوگرافیک‌ها اطلاع رسانی درباره موضوع یا مسئله‌ ای است. در اینفوگرافیک‌ها فوریت زمانی همانند نیوزگرافیک‌ها مطرح نیست.

4926562/22/2020 9:43:16 AMhttp://edit.titrfestival.ir/Media//Image/2020/02/202002102240893655_Thum.jpg

گرافیک خبری که با اینفوگراف (گرافیک اطلاع رسان) متفاوت است در دو مورد اساسی به‌کار می‌آید:

عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر به‌ منظور ایجاز و جلوگیری از تطویل خبر در مواجهه با مشکل تراکم مطالب؛

عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر هنگامی که امکان ثبت تصویر رویداد توسط دوربین عکاسی یا فیلمبرداری وجود ندارد. با گرافیک خبری می‌توان رویدادهای متفاوتی را به تصویر کشید. طراحانی که به گرافیک خبری می‌پردازند باید افراد بامطالعه و روزآمدباشند و به‌طور تخصصی کار ‌کنند، (ورزش، اقتصاد، سیاست و...)

12807462/22/2020 9:43:16 AMhttp://edit.titrfestival.ir/Media//Image/2020/02/202002102217975100_Thum.jpg

به گرافیست‌هایی که می‌خواهند گرافیک خبری را تجربه کنند یا در آغاز راهند، توصیه می‌شود که: