Print Logo
یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 16:27

ثبت ۵۰۰۰ اثر در سامانه دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
آثار ارسالی به جشنواره تیتر 12پس از حدود یکماه از تاریخ شروع دریافت آثار از مرز 5000 اثر گذشت.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی آثار ارسالی به جشنواره تیتر 12 پس از حدود یکماه از تاریخ شروع دریافت آثار از مرز 5000 اثر گذشت که از این میان به ترتیب 3699 اثر در بخش آثار برگزیده، 821 نشریه در بخش نشریات برگزیده، 184 اثر در بخش ویژه، 311 اثر در بخش مجازی و 12 اثر در بخش سرزمین مادری جشنواره ثبت و ارسال شده است.

دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی گناباد از لحاظ تعداد آثار ارسالی در صدر لیست دانشگاه های شرکت کننده در جشنواره تیتر 12 قرار دارند.

لازم به ذکر است که با توجه به شروع فرایند غربالگری در روزهای آتی، چنانچه اثری در فرایند غربالگری توسط غربالگر مجوز ورود به فرایند داوری را کسب نکند، تا پایان اتمام بازه دریافت آثار صاحب اثر امکان ویرایش و ارسال مجدد اثر را خواهد داشت. اما به محض اتمام بازه دریافت اثار دیگر امکان ویرایش و ارسال اثر نخواهد بود. لذا خواهشمند است متقاضیان شرکت در جشنواره هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام و ارسال آثار در سامانه اقدام نمایند تا چنانچه در هریک از مراحل بررسی اثر توسط کارشناس یا غربالگری اثرشان با نقص اثر توسط کارشناس یا غربالگر مواجه شد، امکان ویرایش یا ارسال مجدد اثر را داشته باشند.