Logo

نشریات دانشگاهی یکی از ارکان اساسی فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و عامل مهمی در بسط فرهنگ گفت‌وگو و ایجاد فضای نقد، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، فرهنگ­ سازی و طرح و بحث موضوعات مختلف در دانشگاه ­ها .هستند

از این رو، حمایت و تقویت این حوزه از فعالیت­های دانشجویی سبب ایجاد بستر مناسبی برای رشد فضای پویا و با نشاط فکری، فرهنگی و اجتماعی و افزایش توانمندی و مشارکت دانشگاهیان در عرصه­های مختلف زندگی اجتماعی  فراهم می­کند.

جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی به منظور تقویت زمینه­ های فعالیت و مهارت­های دانشجویان در حوزه نشریات و رسان ه­های دانشجویی برگزار می­شود.

با توجه به اینکه که یکی از پیش‌شرط ­های محوری در فعالیت های حرفه­ ای در حوزه رسانه، انعکاس واقعیات بدون افزودن حواشی و یا کاستن از آن و ارائه تحلیل­ های منصفانه و جسارت در بیان مطالبات است، شعار این دوره جشنواره «عینیت در خبر، انصاف در تحلیل، آزادی در بیان» انتخاب شده است.

دوازدهمین دوره جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر12)  توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل کشور شامل دانشجویان دانشگاه‌های تابعه وزارتین بهداشت و علوم امکان حضور در جشنواره را دارند. همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشروط بر این‌که در زمان انتشار نشریه دانشجو بوده باشند،  امکان شرکت در جشنواره « تیتر 12» را خواهند داشت.

بخش رقابتی جشنواره شامل 5 بخش «نشریات برگزیده» «آثار برگزیده»«بخش ویژه»«بخش مجازی» و «بخش سرزمین مادری» می باشد که آثار و نشریات منتشر شده در بازه زمانی یکم دیماه 1397 تا سی ام دیماه 1399 امکان شرکت در این جشنواره را خواهند داشت.