Logo
انتشار کارنامه شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از انتشار کارنامه آثار شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۲ برای اولین بار در تاریخ جشنواره خبر داد و گفت: صاحبان آثار بعد از مشاهده کارنامه آثار خود چنانچ...


آثار و نشریات راهیافته به مرحله داوری نهایی دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی مشخص شدند.

🔶️اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج و زمان انتشار کارنامه آثار دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۲


شیوه نامه داوری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی ابلاغ شد.

شیوه نامه داوری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی با هدف شفافیت و اطلاع رسانی مناسب به شرکت کنندگان به پیوست منتشر می گردد.لیست اخبار

انتشار کارنامه شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از انتشار کارنامه آثار شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۲ برای اولین بار در تاریخ جشنواره خبر داد و گفت: صاحبان آثار بعد از مشاهده کارنامه آثار خود چنانچه نسبت به داوری اثر خود اعتراض داشته داشتند می‌توانستند ذیل صفحه کارنامه از امکان ثبت اعتراض استفاده کنند.
دریافت آثار جشنواره تیتر 12 بمدت 24 ساعت تمدید شد.
طبق درخواست مکرر دانشجویان و کارشناسان محترم نشریات دانشجویی مبنی بر فراهم سازی امکان ثبت اثر جدید، تغییر رسته و ویرایش آثار و نشریات در سامانه جشنواره تیتر و پیگیری دبیرخانه و با موافقت شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی دریافت آثار برای یک بازه 24 ساعته تمدید شد.
شروع فرایند غربالگری آثار و نشریات
دبیرخانه جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی- تیتر 12 همزمان با فرایند دریافت آثار و بررسی آن توسط کارشناسان دانشگاه ها پروسه غربالگری آثار و نشریات را استارت خواهد زد.

تقدیر از کارشناسان برتر در اختتامیه جشنواره تیتر 12
طبق مصوبه شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، از کارشناسان برتر که براساس معیار های جدول پیوست بیشترین نمره را در فرایند ارزیابی فعالیت کارشناسان دریافت نمایند تقدیر ویژه بعمل خواهد آمد.