Logo

نشریاتی که هیئت تحریریه آنها از دانشگاه های مختلف است چگونه باید ثبت اثر کنند؟ یعنی اگر نشریه در یک دانشگاه منتشر می‌شود ولی دانشجویانی از دانشگاه های دیگر عضو هیئت تحریریه آن هستند چگونه باید ثبت اثر کنند؟

پاسخ: هر اثر الزاما باید توسط شخص صاحب اثر در سامانه بارگذاری شود. در مورد نشریاتی که اعضای هیئت تحریریه آن از دانشگاه های مختلف هستند. صاحبان آثار آن نشریه در زمان ثبت نام در سامانه باید دانشگاه محل انتشار نشریه را انتخاب نموده تا اثر مربوطه به باکس کارشناس نشریات آن دانشگاه منتقل شود.

در صورتی که دانشجو به اشتباه دانشگاه محل تحصیل را در فیلد دانشگاه محل انتشار نشریه وارد کند، اثر او در فرایند بررسی اثر توسط کارشناس تایید نخواهد شد.

آیا نشریاتی که مدیر مسئول آنها دانشجو نیست می‌توانند در جشنواره شرکت کنند؟

خیر . تنها نشریاتی که مدیر مسئول آنها دانشجو است و یا وابسته به نهاد های دانشجویی است می‌توانند در جشنواره شرکت کنند. اما اگر اثر چاپ شده در نشریه توسط دانشجو نگاشته شده باشد، آن اثر می تواند در بخش آثار برگزیده و بخش ویژه شرکت داده شود.

در بخش آثار برگزیده رسته تیتر اگر نویسنده تیتر و نویسنده متن با هم فرق داشته باشد،در قسمت نام صاحب اثر اسم چه کسی باید نوشته شود؟

الزاما نام نویسنده متن باید به عنوان صاحب اثر درج شود.  

آیا در بخش مجازی می‌توانیم بصورت گروهی شرکت کنیم؟

در بخش مجازی همچون بخش نشریات فقط مدیر مسئول به رسمیت شناخته می‌شود.

نشریاتی که چند موضوع را پوشش می‌دهند در کدام بخش می‌توانند ثبت نام کنند؟

اگر مطالب نشریه در یک موضوع غلبه محتوایی دارد باید در همان موضوع ثبت شود مثلا نشریه‌ای که هم مطالب سیاسی و هم فرهنگی و علمی دارد اما بخش عمده به مطالب سیاسی اختصاص دارد باید در بخش نشریات سیاسی ثبت شود.
اما اگر مطالب آنچنان پراکنده است که سهم همه موضوعات اندک است و یا آنقدر به هم نزدیک است که قابل تفکیک و تشخیص نیست که آن نشریه بیشتر بر روی چه موضوعی تمرکز داشته است، باید در قسمت نشریات عمومی ثبت شود.

تشخیص رسته نشریه برعهده شخص مدیر مسئول می باشد.

آیا امکان ثبت اثر به صورت گروهی وجود دارد؟

 خیر. در مورد آثاری که بصورت گروهی نگاشته شده تنها یک نفر باید مسئولیت ارسال را به عهده بگیرد. چنانچه اثری واحد توسط بیش از یک نفر ارسال شده باشد، کارشناس دانشگاه باید تنها یک مورد را تایید کند.

آیا امکان ارسال آثار تکراری در رسته های متفاوت وجود دارد؟

درون بخش آثار برگزیده (بجز رسته تیتر) امکان ارسال آثار تکراری وجود ندارد. اما این امکان بصورت بین گروهی وجود دارد. چنانچه اثری با موضوعات بخش ویژه جشنواره چه از نظر قالب و چه از نظر محتوا همخوانی داشته باشد امکان ارسال همزمان در بخش ویژه و بخش آثار برگزیده را خواهد داشت.

آیا برای ارسال آثار محدودیتی وجود دارد؟

بله، هر شرکت کننده در هر رسته می تواند تنها 3 اثر ارسال کند. اما محدودیتی در ارسال آثار متفاوت در رسته های متفاوت در بخش آثار برگزیده و بخش ویژه وجود ندارد.

در بخش نشریات برگزیده و بخش مجازی تنها سه شماره از نشریه قابل ارسال می باشد(خواه این سه شماره در یک رسته ثبت شود و خواه در سه رسته متفاوت)

در بخش آثار برگزیده چه فایلی را باید ارسال کنیم؟ کل نشریه؟ و یا فایل همان اثر را به تنهایی ارسال کنیم ؟

در بخش آثار برگزیده از فرستادن فایل کل نشریه اجتناب شود و همچنین از ارسال فایل اثر( مانند word یک مقاله)پرهیز گردد که در غیر این‌صورت آثار ارسالی از داوری حذف می‌شو‎‎‎‎ند. البته به استثنای رسته صفحه آرائی و گرافیک که صاحب اثر باید کل نشریه را برای شرکت و داوری ارسال کند.‌‌‌‌‌‎     ‌‎‎‎

در هر کدام از رسته‌ها باید فایل همه صفحاتی که مطلب مورد نظر در آن چاپ شده ارسال شود و اگر مطلب مورد نظر چند صفحه را به خود اختصاص داده است تمام صفحات را فشرده( rar  ) کرده و سپس ارسال کنید.

در صورتی که اثر در قالب فایل word در سامانه بارگذاری شود در فرایند غربالگری حذف خواهد شد.(اثر باید حتما در قالب نشریه ارسال گردد).

چه نوع نشریاتی را می توان در بخش نشریات علمی ثبت کرد؟

در بخش نشریات علمی مانند علوم انسانی و علوم پایه ، و...تنها نشریاتی که از کمیته ناظر بر نشریات مجوز انتشار نشریه علمی دارند ،می توانند شرکت کنند .

آیا یک اثر یا یک نشریه را می‌توان در دو رسته ثبت کرد؟

خیر ,هرشماره از نشریه و هر اثر صرفا در یک رسته باید ارسال شوند.

اگر اطلاعات در خواستی در فرم ثبت نام اشتباه وارد شده باشد و ثبت اثر هم انجام شده باشد امکان تغییر داریم؟

خیر، امکان تغییر نیست

اگر در مراحل ثبت نام اطلاعات را اشتباه وارد کرده باشیم آیا ویرایش اطلاعات امکان پذیر است؟

 بله، در صورتی که اثری ثبت نکرده باشید امکان ویرایش اطلاعات توسط دبیرخانه وجود دارد،  موضوع را به دبیرخانه اطلاع دهید تا دبیرخانه اطلاعات را برای شما اصلاح کند .

چنانچه نشریه ای مدیر مسئول و سردبیر آن  دانشجو نباشد اما  نویسندگان  آن دانشجو باشند می توانند در این جشنواره  شرکت کنند؟

نشریه ی شما به دلیل این که مدیر مسئول آن دانشجو نمی باشد نمی تواند در بخش نشریات شرکت کند، اما دانشجویان می توانند آثار خود را که در نشریه چاپ شده اند، در قسمت آثار برتر و بخش ویژه ثبت نام نمایند.

آیا کارشناس نشریات دانشگاه می تواند کلیه نشریات و آثار آن دانشگاه را جمع آوری کرده و به جشنواره ارسال نماید.

خیر. تنها شخص صاحب اثر و مدیرمسئول می تواند اقدام به ارسال اثر و نشریه کند.

تکلیف بند اول شرایط شرکت در جشنواره در  خصوص دانشجویی  که دربازه زمانی اعلام شده  نشریه منتشر نموده اما جهت شرکت در جشنواره  فارغ التحصیل می شود چیست؟

مهم این است که صاحب اثر یا نشریه در بازه زمانی اعلام شده دانشجو باشد. یعنی اگر کسی در اردیبهشت ماه 1398 نشریه یا اثری در نشریه منتشر کرده باشد و  فارغ التحصیل شده باشد نیز می تواند در جشنواره شرکت نماید.

آیا سردبیر در صورت عدم دسترسی مدیر مسئول می تواند نشریه را به جشنواره ارسال کند؟

خیر. تنها شخص مدیر مسئول امکان شرکت دادن نشریه در جشنواره را دارد.